miércoles, 8 de abril de 2015

Jardinería Ecologica

La jardinería ecológica es aquella que aprovecha los medios que la propia naturaleza ofrece para la autorregulación de los procesos naturales. De este modo se busca que la jardinería sea respetuosa con el entorno. Los problemas ocasionados por el uso abusivo de productos químicos y una mayor concienciación de la sociedad actual por los temas relacionados con la ecología, ha provocado una demanda creciente de jardines ecológicos.

Para cumplir con los parámetros de la jardinería ecológica, el primer paso que debemos de dar es ser conscientes de que esta jardinería nos va a reportar beneficios a nosotros mismos y además aportamos nuestro granito de arena en la conservación del medioambiente.

Así que es fácil entender que es necesario para ser un jardinero ecológico.

- Ahorro de recursos naturales: No desperdiciar agua
- Evitar el uso de productos químicos, buscando alternativas ecológicas.
- Pensar como favorecer a nuestra fauna y flora colindante.
- Reutilizar los residuos del jardín.

martes, 7 de abril de 2015

Lorezaintza Ekologikoa

Lorezaintza ekologikoa naturak eskaintzen dituen medioez baliatzen da, prozesu naturalak auto-erregulatzeko. Modu honekin lorezaintza ingurunea errespetatzea bilatzen da. Kimiko produktuen gehiegizko erabilpenagatik sortzen diren arazoak eta gaur egungo gizartea gai ekologikoekin gero eta kontzentziatuagoa dagoela, lorategi ekologikoen eskaeraren gorakada eragin du

Lorezaintza ekologikoaren parametroak betetzeko, eman behar dugun lehenengo pausua da gu kontzienteak izatea lorezaintza honek guri onurak ekarriko dizkigula, eta, gainera, ingurugiroaren zaintzan laguntzen egongo garela.

Horrela, erreza da ulertzea zer den beharrezkoa lorezain ekologikoa izateko.

- Baliabide naturalak aurreztu: Ura alferrik ez galdu.
- Produktu kimikoen erabilpena baztertu, alternatiba ekologikoak bilatzen.
- Gure inguruko flora eta faunari nola lagundu ahal diegun pentsatu.
- Lorategiko hondakinak berrerabili.