martes, 9 de diciembre de 2014

La Compra de las Plantas

El precio de compra de los árboles y arbustos puede variar en mayor o menor medida, dependiendo de su tamaño, de dónde los compramos, del exotismo de la planta, según su duración (anuales, bianuales o vivaces).

Es posible conseguir algunos precios interesantes si buscamos chollos, tanto de viveros cercanos a nuestra localidad o búsqueda por internet, tanto en viveros online como también se puede adquirir plantas a particulares.


lunes, 8 de diciembre de 2014

Landareen Erosketa

Zuhaixken eta zuhaitzen prezioa neurri handian edo txikian aldatu ahal da, tamainuaren menpean, non erosten dugun, landarearen exotismoa, bere iraupenaren arabera (urtekoak, biurtekoak edo bizikorrak).

Eskaintzak bilatzen baditugu prezio interesgarriak lortzea posiblea da, gure hiriko haztegietan edo interneten bidez bilatzen, online haztegietan edo landareak partikularrei erosten ere.
Erosketa partikularrei modurik merkeena da, baina erosi aurretik hobe duzu ongi informatzea eta partikularren fede onean fidatzea.
martes, 2 de diciembre de 2014

The Fight against Weeds

The weeds

A weed is a plant considered undesirable in a particular situation. Some common examples are plants unwanted in human-controlled settings, such as farm fieldsgardenslawns, and parks

The term is also applied to any plant that grows or reproduces aggressively, or is invasive outside its native habitat. More broadly, "weed" is occasionally applied pejoratively to species outside the plant kingdom, species that can survive in diverse environments and reproduce quickly; in this sense it has even been applied to humans.

The Weed Science is a relatively modern science that studies the weeds.

The science, gardeners, etc., are nowadays trying to refuse the bad adjective to a living being. They call this herbs, adventitious  or no wanted herbs.

The weeds are characterized with high capacity of spread, great persistence, high resistance to plagues and diseases, and for being competitive. They reduce the efficacy of the farming and interfere with the agrarian works.

domingo, 30 de noviembre de 2014

La Lucha contra las Malas Hierbas

Las Malas Hierbas

Este concepto como: Se denomina maleza, mala hierba o planta indeseable a cualquier especie vegetal que crece de forma silvestre en una zona cultivada o controlada por el ser humano como cultivos agrícolas o jardines.


Se denomina Malherbología a la ciencia, relativamente moderna, que se dedica al estudio de las malas hierbas.

La ciencia, paisajistas, etc, últimamente están intentando no atribuir el adjetivo malo a un ser vivo y para ello llaman a estas hierbas, plantas no deseadas o adventicias.

Las malas hierbas se caracterizan por su alta capacidad de dispersión, gran persistencia, gran resistencia a plagas y enfermedades y por ser muy competitivas. Disminuyen el rendimiento de los cultivos e interfieren en las labores agrarias.

martes, 25 de noviembre de 2014

Belar Arrotzak Kontrako Borroka

Belar Gaiztoak

Kontzeptu hau honela definitzen du: sastraka, belar arrotza edo nahi ez dugun landarea, soro landu batean edo gizakiaren kontrolpean dauden lorategietan edo nekazal soroetan, basa moduan hazten duen edozein landare espeziari deitzen zaio

“Malherbologia”, belar gaiztoak ikasten dituen zientziari deitzen zaio. Nahiko modernoa da.
Azken aldian, zientzia, paisajistak, eta abar, izaki bizidun batekin txar adjektiboa ez erabiltzea saiatzen ari dira, horregatik, belar hauek, nahi ez ditugun landareak edo arrotzak deitzen dituzte.

Belar arrotzak, baierratzeko bere gaitasun altuagatik, iraunkortasun handiagatik, izurriei eta gaixotasunei aurre egiteko ahalmenagatik eta oso lehiakor izateagatik karakterizatzen dira. Soro landuen etekina gutxitzen dute eta nekazaritzan interferentziak sortzen dituzte.

domingo, 31 de agosto de 2014

Black Mulberry

Name: Black Mulberry

Latin name: Morus nigra

Foliage:  Deciduous

Mature height: Robust tree from 32ft to 49ft lenght.

Description: It´s a tree belonging to the family Moraceae, native to southwestern Asia, where it has been cultivated for so long that its precise natural range is unknown.

martes, 5 de agosto de 2014

Morera negra

Nombre: Morera negra, Moral negro

Nombre latino: Morus nigra

Follaje: Caduco

Altura adulta: Árbol robusto con 10 a 15m de altura.

Descripción: Es un árbol perteneciente a la familia de las moráceas, nativa del sudoeste de Asia, siendo cultivada por tan largo período que su rango natural preciso es desconocido.

lunes, 4 de agosto de 2014

Masusta beltza, marugatze beltza

Izena: Masusta beltza, marugatze beltza

Hostoak: hosto erorkorreko zuhaixka.

Helduen tamainua: Zuhaitz sendoa 10 m-tik 15 m-ra altuerarekin.

Deskripzioa: “Moraceas” familiako zuhaitz bat da, hego-mendebaldetik jatorrizkoa, hainbeste denbora luzean landatua izan denez, zaila da bere natural maila ezagutzea.
Haziera azkarreko zuhaitza da.


lunes, 21 de julio de 2014

Garden Curb (WITH SOFT-DRINKS’ CANS)

In our current society any effort to achieve the Three  R´s; reduce, reuse and recycle is laudable. End even more in this context of crisis, where the domestic economies are trying to reduce the expense of money to reach  the end of the month.

In moments of crisis ingenuity must be increased in order to find new ideas permitting us to solve our necessities. And if we do with domestic and reused materials much better.


sábado, 21 de junio de 2014

Bordillo de jardín (CON LATAS DE REFRESCO)

En nuestra sociedad actual cualquier esfuerzo por cumplir los objetivos de las Tres Erres; reducir, reutilizar y reciclar es loable, y más en el contexto actual de crisis en las que las economías domésticas intentan reducir gastos para llegar a fin de mes.

Lo cual hace que sea buen momento para potenciar nuestro ingenio, buscando nuevas ideas que nos permitan solucionar nuestras necesidades, y si lo hacemos utilizando materiales reutilizados mejor que mejor.viernes, 20 de junio de 2014

Lorategiko zintarria (FRESKAGARRIEN LATEKIN)

Gaur egungo gizartean, RRR helburuak (murriztu, berrerabili eta birziklatu) betetzeko edozein ahalegina laudagarri da, eta, gehiago, gaurko krisis inguruan, non, etxeko-ekonomiak gastuak murrizten saiatzen ari dira hilabete bukaerara heltzeko.

Hori kontutan hartuta, momentu ona da gure argitasuna bultzatzeko, ideia berriak bilatzen gure beharrak konpontzeko, eta hau berrerabilitako materialekin egiten badugu askoz hobe.
jueves, 19 de junio de 2014

Aloe Vera

Name: Aloe Vera, Aloe

Latin name: Aloe vera, Aloe barbadensis

Foliage: Perennial.

Mature height: It can reach 1.64 ft high

Description: Originally comes from Eastern and Southern Africa. More than 250 varieties of aloe are known, some very similar to Aloe Vera; but, only the Aloe Vera and four or five varieties more have therapeutic properties.

The species of the aloe´s genus are mostly woody plants, with long, big and thick leaves, almost triangular. They are rosette-shaped and with smooth edges or with pointed teeth.

martes, 15 de abril de 2014

Aloe Vera

Nombre: Aloe Vera, Aloe, Sábila, Acíbar.

Nombre latino: Aloe vera, Aloe barbadensis

Follaje: Perenne.

Altura adulta: Puede superar los 50 cm de altura.

Descripción: Es originaria de África Oriental y Meridional. Se conocen más de 250 variedades de aloe, algunas muy parecidas al Aloe Vera, pero sólo el Aloe Vera y cuatro o cinco variedades más tienen propiedades terapéuticas.

Las especies del género de los áloes son casi siempre leñosas, pero con las hojas largas, más o menos triangulares, grandes y carnudas, dispuestas en grandes rosetones y con bordes lisos o pueden estar provistos de dientes más o menos puntiagudos.

lunes, 14 de abril de 2014

Aloe Vera, Belarmintza

Izena: Belarmintz.

Latin izena: Aloe vera, Aloe barbadensis

Hostoak: Hosto iraunkorreko zuhaixka.

Helduen tamainua: 50 cm-ko altuera gainditu ahal du.

Deskribapena: Landare hau jatorriz Afrikako Ekialdekoa eta Hegoaldekoa da. 250 barietate baino gehiago ezagutzen dira. Batzuk, “Aloe Vera”ren oso antzekoak dira, baina, bakarrik “Aloe Vera”k eta beste lau-bost barietatek ezaugarri  terapeutikoak dauzkate.

Aloe motatako espezieak ia beti zurezkoak dira , baina hosto luzeekin, gutxigorabehera triangularrak, handiak eta mamitsuak, arrosetoi handietan prestatuak eta ertz lauekin, edo, ere, puntazorrotz hortzekin.

miércoles, 19 de febrero de 2014

Thuja Plicata, Red Cedar

Name: Thuja plicata, Western or Pacific Red Cedar, Giant or Western Arborvitae, Giant Cedar or Shinglewood

Latin name: Thuja plicata

Foliage: perennial

Mature height: 30m or 98.4ft.

Description: The Thuja Plicata, or Western Red Cedar, is one of the most important forest trees of North America, especially in the West.


martes, 18 de febrero de 2014

Thuja Plicata, Tuya

Nombre: Thuja plicata, Tuya gigante, árbol de la vida gigante o "cedro" rojo del Pacífico


Nombre latino: Thuja plicata

Follaje: Perenne

Altura adulta: 30 m

Descripción: La Thuja es uno de los árboles forestales más importantes de América del Norte, especialmente, en el oeste.

Es un árbol de crecimiento rápido con forma piramidal, la corteza es de color marrón rojizo y se separa del tronco por fragmentos.

sábado, 15 de febrero de 2014

Thuja Plicata, Tuia

Izena: Thuja plicata, Tuia erraldoia edo Zedro gorria

Latin izena: Thuja plicata

Hostoak: Hosto iraunkorrak ditu

Helduen tamainua: 30m

Deskribapena: Thuja, Ipar Amerikatik baso-zuhaitz garrantsitsuenaetariko bat da, bereziki mendebaldean.

Haziera bizkorreko zuhaitz bat da, piramidal formarekin, azalak marroi gorrizko kolorea dauka eta enborratik zatika erortzen da.


sábado, 1 de febrero de 2014

How to create a Road on the Garden?

Introduction:

In this work the customer demanded us a project to make nicer the way to the outside hanger: one simple design, functional and not so expensive.

We decided to build one paved road to the hanger, because in our climate zone, showers are abundant during all the year. Waterlogged soils were usual in the way to the hanger and many times it was necessary to wear rain boots, making this a bit uncomfortable.


jueves, 30 de enero de 2014

PRODUCTOS/PRODUKTUAK

LAUREL BOLA NATURAL   80,00 

Laurel bola natural en cepellón, altura con maceta 1,70 m. preparado para la formación de bola verde.


ACEBO, GOROSTI   3,00 

Planta autóctona del Pais Vasco, antaño común, es una planta humilde que tarda muchos años en alcanzar proporciones de arbol.

DISPONIBLE
THUJA PLICATA, TUYA, TUIA  1,00 €

DISPONIBLE

DAMA DE NOCHE, CESTRUM NOCTURNUM  3,00 €

DISPONIBLE
Landareen fitxaALOE VERA  2,00 €DISPONIBLE

Ficha de la planta

Landareen fitxaCONDICIONES DE VENTA (ESPAÑOL)

Introducción:

El sitio http://easygardeningjardineria.blogspot.com.es/p/ti.html es la tienda del blog. Las plantas se obtienen directamente, es decir somos productores; las plantas a la venta son hijas o hermanas de plantas que crecen en nuestro jardín.

¿Cómo se entregan las plantas?

- Por paquetería: viajará por MRW o por SEUR

- Recogida en mano: contactar

¿Cómo pago mis compras?

- Vía transferencia. El comprador realiza una transferencia por el importe del producto más los gastos de envió, siempre por adelantado. El número de cuenta se os facilitará en este caso. La cuenta puede ser del Banco Laboral Kutxa o ING.

- Pago en mano: Para clientes que elijan esta modalidad, al precio del producto se le sumará el coste de 0,20 €/km, partiendo de Mungia.

¿Cuándo se envía lo que compro?

Enviaremos nuestros productos los lunes o martes para intentar que las plantas no corran el riesgo de quedarse el fin de semana en un almacén.

¿Existe un pedido mínimo? 

No existe pedido mínimo.

NO SE ADMITEN DEVOLUCIONES.


SALMENTAREN BALDINTZAK (EUSKERA)

Hitzaurre:

http://easygardeningjardineria.blogspot.com.es/p/ti.html web gunea blogaren denda da. Landareak zuzenki lortzen dira, ekoizleak gara; salgai dauden landareak, gure lorategian hazten diren landareen familiakoak dira.

¿Nola ematen dira landareak?

- Paketeriaren bidez: MRW-tik edo SEUR-tik bidaiatuko dute.

- Eskuz bilketa: kontaktatu

¿Nola ordaintzen ditut nire erosketak?

- Banku bidezko transferentzia: Erosleak transferentzia bat egiten du produktuaren zenbatekoarekin gehi bidaltzeko gastuak, beti aurretiaz ordaindu. Kasu honetan kontuaren zenbakia emango dizuegu. Kontua Laboral Kutxa edo ING-ekoa izan daiteke.

- Eskuz ordaintzea: Modalitate honetan, produktuaren preziori 0,20 €/km kostua gehituko diogu, Mungiatik hasita.

¿Noiz bidaltzen da erositakoa?

Enviaremos nuestros productos los lunes o martes para intentar que las plantas no corran el riesgo de quedarse el fin de semana en un almacén.

Gure produktuak, astelehenetan edo asteartetan bidaliko ditugu, landareak, asteburuan, biltegi batean ez geratzea saiatzeko.

¿Badago eskaera minimoa?

Eskaera mínimoa ez dago.

EZ DIRA ITZULPENAK ONARTZEN.

miércoles, 29 de enero de 2014

Creación de Camino en Jardín

Introducción:

En este trabajo el cliente nos demandó un proyecto para embellecer la zona del colgador de ropa; un diseño sencillo, funcional y no muy caro.

Se decidió la construcción de un camino pavimentado hasta la zona del colgador, dado que en nuestra zona las lluvias son abundantes durante el año y había ocasiones en que se hacía necesario caminar con botas katiuskas sobre el suelo encharcado, siendo un poco incómodo.martes, 28 de enero de 2014

Bide Berri bat lorategian

Hitzaurre:

Lan honetan, bezeroak arropa-esekitokia edertzeko proiektu berri bat eskatu zigun, diseinu bat erreza, funtzionala eta ez oso garestia.

Esekitokiraino bide zolatu bat egitea erabiki zen, gure gunean, urtean zehar,  euri ugariak daudelako eta, batzuetan, beharrezkoa egiten zen katiuska botekin lokaztu lurretik ibiltzea, pixka bat ezeroso izaten.